Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

SHAMASA - Masło shea nierafinowane 150g

 • regeneruje i nawilża
 • uśmierza świąd i pieczenie
 • także do pielęgnacji niemowląt
Dowiedz się więcej
33,00 zł (brutto)
Index:
n 3232
EAN13:
5903271414048
Marka:
Ulubione0
Add to compare0
Dodaj do listy życzeń
Powiązane produkty
Opis

Masło shea nierafinowane 150g

Ma­sło shea [fr. ka­ri­te (ży­cie)] jest po­zy­ski­wa­ne tyl­ko i wy­łącz­nie w tro­pi­kal­nych rejonach Afry­ki. Produkuje się je z orze­chów drze­wa ma­słosza, któ­ry da­je owo­ce do­pie­ro po oko­ło 15 la­tach. Ma­sło shea za­wie­ra od 7 do 12% sub­stan­cji nie­zmy­dla­ją­cych, co spra­wia, że ła­two prze­ni­ka przez skó­rę, zaś na­ło­żo­ne na jej po­wierzch­nię po­zwa­la skó­rze od­dy­chać i nie za­ty­ka po­rów. Nieprzecenione wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze masła shea wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przez lokalną ludność przy wszel­kich pro­ble­mach skór­nych.

Wła­ści­wo­ści:

 • przeciwdziała rozstępom (szcze­gól­nie po­le­ca­ne dla ko­biet w cią­ży)
 • dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo i ujędr­nia­ją­co
 • ła­go­dzi po­draż­nie­nia skó­ry, wy­syp­ki, swę­dze­nie
 • wspo­ma­ga wal­kę z cel­lu­li­tem
 • li­kwi­du­je prze­bar­wie­nia
 • na­wil­ża, re­ge­ne­ru­je i przy­wra­ca skórze sprę­ży­stość, chro­niąc ją za­rów­no przed słoń­cem (na­tu­ral­ny filtr UV 6) jak i mro­zem
 • odpowiednie dla alergików, niemowląt i star­szych dzie­ci
 • chro­ni skó­rę w cza­sie ką­pie­li sło­necz­nych – po­le­ca­ne przed i po opa­la­niu
 • re­ge­ne­ru­je skórę i spierzch­nię­te usta, po­zo­sta­wiając na niej ochron­ny płaszcz li­pi­do­wy, który po­ma­ga zmniej­szyć utra­tę wo­dy
 • za­my­ka szcze­li­ny w struk­tu­rze wło­sa, li­kwi­du­jąc ich po­ro­wa­tość
 • za­wie­ra wi­ta­mi­nę F, któ­ra przy­no­si ulgę zmę­czo­nym, na­pię­tym i bo­lą­cym mię­śniom, po­wo­du­jąc ich roz­luź­nie­nie

Sposób użycia: przed za­sto­so­wa­niem na­le­ży spraw­dzić in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na ole­jek.

Do bez­po­śred­niej apli­ka­cji na skó­rę, za­rów­no pod­czas pie­lę­gna­cji twa­rzy i de­li­kat­nych oko­lic oczu, jak również do ma­sa­żu. Sz­cze­gól­nie przy­jem­nie apli­ku­je się po pod­grza­niu w ko­min­ku aro­ma­te­ra­peu­tycz­nym w po­łą­cze­niu z ulu­bio­nym olej­kiem ete­rycz­nym.

Świet­nie spraw­dza się ja­ko do­da­tek do ką­pie­li.

Waga netto: 150 g

Skład: masło shea.

Skład INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter.

Informacje dodatkowe: 100% kosmetyk naturalny. Nie zawiera olejów mineralnych, parabenów, składników pochodzących z martwych zwierząt, syntetycznych środków barwiących, zapachowych czy konserwujących. Nie testowany na zwierzętach. Produkt wegański.

Dowiedz się więcej
Szczegóły produktu
n 3232
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj